Oznamy Základnej školy

Fotografie z Olympijských festivalov Slovenska -19.5.2016
Oznamujeme všetkým rodičom a partnerom školy, že je možné stiahnuť si fotogalériu, ktorá je umiestnená na serveri p. Širillu. Na požiadanie, ktoré zašlete na adresu zsjsmnik@zsjamnik.sk Vám obratom prepošleme link, na ktorom je možné fotografie prezerať a sťahovať do 17.6.2016.
Olympijské festivaly Slovenska u nás v Jamníku
Dňa 19. mája 2016 ( štvrtok ) sa na futbalovom ihrisku OTJ Jamník, koná detská olympiáda OLYMPIJSKÉ FESTIVALY SLOVENSKA. Pozvánky dostalo 17 škôl, z ktorých budú vybraní žiaci súťažiť v skoku do diaľky, v hode plnou loptou, v behu na 50 m, vo vytrvalostnom behu a štafete. Malí umelci, ktorí sa zúčastnili výtvarnej sprievodnej súťaže "Športujeme pod letným slnkom" a ich práce získali niektoré z prvých troch miest budú slávnostné odmenení práve na tomto podujatí. Za veľkej pomoci sponzorov a organizátorov bude tento 12. ročník určite zážitkom pre zúčastnených ale aj pre divákov.
Program OFS:
8:00 - 9:00 - prezentácia škôl
9:00 - slávnostné otvorenie, nástup športovcov, zaplálenie ohňa, sľuby športovcov a rozhodcov, vyhodnotenie výtvarnej súťaže
9:30 - začiatok súťaží
12:30 - vyhodnotenie výsledkov, záverečný ceremoniál
plagat_OFS1
Celoškolské stretnutie rodičov - 2. polrok
Dňa 10. mája 2016 o 16:30 hod. sa uskutoční v počítačovej miestnosti celoškolské stretnutie rodičov. Blíži sa koniec školského roka, záverečné podujatia a škola v prírode. Je potrebné povedať si pokyny, aby sme školský rok 2015/2016 ukončili so všetkým ako má byť dňa 30. júna 2016.
Vyhodnotenie dotazníkov žiakov, rodičov a pedagógov
V mesiaci marec 2016 sme vykonávali prieskum spokojnosti so školou medzi rodičmi, žiakmi 4. ročníka a pedagógmi.V časti DOKUMENTY - INÉ DOKUMENTY nájdete spracované vyhodnotenie dotazníkov, ktoré sme použili pri oslovení jednotlivých skupín respondentov.
OZNÁMENIE o zápise do 1. ročníka ZŠ - 2016/2017
V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa v našej školičke uskutoční:
ZÁPIS DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Dátum: 06. apríl 2016
Miesto:Základná škola, Jamník 184,/ trieda školského klubu detí /
Zápis žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v Jamníku sa uskutoční v spolupráci s pedagógmi Materskej školy, Jamník 185.
V dopoludňajších hodinách dieťa absolvuje test školskej zrelosti pod vedením pedagógov ZŠ. V popoludňajších hodinách od 15,00 hod. do 17,00 hod. budú spoločné konzultácie s rodičmi ako aj hodnotenie zvládnutia testov.
Každé dieťa si prinesie pastelky a ceruzu. Na konzultácii budú zákonní zástupcovia infomovaní o zakúpení učebníc pre ich deti.
Zákonný zástupca žiaka môže požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je aj odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súčasne detského lekára. Tieto pravidlá platia aj pre dieťa, ktoré k začiatku školského roka, v ktorom má začať plniť povinnú školskú dochádzku nedovŕšilo 6 rokov a i napriek tomu má zákonný zástupca záujem, aby jeho dieťa nastúpilo do školy.
Všetky otázky budú rodičom zodpovedané počas konzultácii v popoludňajších hodinách. Zápis žiakov do 1. tried školského roka 2016/2017 trvá do 30.apríla 2016. Do školy je možné prijať i žiaka z inej obce, pokiaľ sa tak rozhodne zákonný zástupca. Škola pri zápise dieťaťa overí správnosť osobných údajov doplnených v dotazníku, preto je potrebné, aby rodič doniesol rodný list dieťaťa.
Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

obvodne_kolo_HK_20161
Dňa 11.marca 2016 sa v Kaštieli v Smižanoch konalo obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Kamilka Kavuličová a Milicka Kršková, obe žiačky 4. ročníka, boli recitátorky, ktoré nás reprezentovali. Milicke sa podarilo zaujať porotu a za svoj umelecký výkon získala krásne 3. miesto.
Úspešní riešitelia Pytagoriády
Dňa 8. marca 2016 sa v ZŠ Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves konalo okresné kolo Pytagoriády ( matematicka súťaž ). Zo štyroch zúčastnených žiakov 4. ročníka boli úspešnými riešiteľmi (získali najmenej 10 bodov za úlohy) Matej Širilla - 10. miesto, Sofia Rumanová - 14. miesto z 30 úspešných riešiteľov a 77 všetkých riešiteľov 4. ročníka okresu Spišská Nová Ves. Okrem bodov za výsledok každý mal možnosť získať body za ušetrený čas. Čím skôr odovzdal, tým viac bodov získal. SME HRDÁ ŠKOLA! Blahoželáme!

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Aj v Riu nám môžu závidieť PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 24 Máj 2016 13:38
OFS_2016_Jamnik1OFS_2016_Jamnik3OFS_2016_Jamnik2OFS_2016_Jamnik5OFS_2016_Jamnik6OFS_2016_Jamnik4OFS_2016_Jamnik7OFS_2016_Jamnik8OFS_2016_Jamnik9OFS_2016_Jamnik10OFS_2016_Jamnik11OFS_2016_Jamnik12OFS_2016_Jamnik13OFS_2016_Jamnik14OFS_2016_Jamnik15OFS_2016_Jamnik16OFS_2016_Jamnik17OFS_2016_Jamnik18OFS_2016_Jamnik19OFS_2016_Jamnik20
Veru. Aj v samotnom dianí LOH 2016 v Riu nám môžu závidieť pravú športovú atmosféru, skvelý slnečný deň, krásne umiestnenia či pracovitý organizačný tím ľudí. Olympijské festivaly Slovenska sa 19.mája 2016konali na ihrisku OTJ Jamník, ktoré sme pokreslili bielymi čiarami. Nikto nás však nevyhrešil, pretože nám športovci dobre rozumejú a p. starosta dal povolenie, aby súťaž bola pripravená najsamlepšie. Úvodný ceremoniál so zapálením ohňa štvrtákom Števkom Kleščom s ambasádorkou detských športových podujatí Klaudiou Farkašovskou, sľuby rozhodcov a športovcov vniesol do akcie takú dospelácku dôstojnosť a vážnosť. Celkové súťaženie prebehlo bez zaváhania a s odhodlaním vyhrať. Odmena patrila v disciplínach len prvým trom. Niečo sa ušlo aj nám:
Čítať celý článok...
 
Pesnička je liekom proti nude PDF Tlačiť E-mail
Streda, 11 Máj 2016 11:09
pesnickove_dopoludnie_20161pesnickove_dopoludnie_20162pesnickove_dopoludnie_20163pesnickove_dopoludnie_20164pesnickove_dopoludnie_20165pesnickove_dopoludnie_20166
Dnes 11.mája 2016 to bola paráda. Pesnička prišla medzi deti ZŠ a MŠ, konkrétne p. Guľvaš, hudobník a bývalý učiteľ. 45 minút veselého spievania, ukazovania a dopĺňania vyčarili úsmev na tvári všetkým školákom. Dávame do pozornosti možnosť objednať si CD s názvom Farby, Kamarát, Muzikant, Spolužiak.
 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok