Domov Triedy 3. ročník
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
III. trieda, 3. ročník - triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová
Tadeáš Čuj
Miriam Čujová
Michaela Klimová
Nina Nováková
Lukáš Papcun
Matúš Sanetrik
Petra Skybová

ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
pondelok SJL MAT SJL INF ANJ ----
utorok SJL MAT SJL HUV TSV ----
streda SJL MAT SJL VYV PVC ----
štvrtok SJL MAT VLA ANJ SJL ----
piatok ANJ SJL NBI PDA TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
Reklamný prúžok