Oznamy Základnej školy

Dištančné vzdelávanie od 11. januára 2021

Dňa 11.januára 2021 na základe rozhodnutie ministra školstva a iných organizácií podieľajúcich sa na riešení epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID -19 žiaci nastúpia na DIŠTANČNÚ FORMU VZDELÁVANIA až do odvolania. O zmene na prezenčnú formu vzdelávania Vás budú včas informovať tiredne učiteľky. Ďakujeme za pochopenie!

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

V dňoch 17. a 18. decembra 2020 bolo žiakom udelené riaditeľské voľno. Od 21. decembra 2020 do 8. januára 2020 sú vianočné prázdniny. Nástup do školy bude 11. januára 2020. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme infromovať prostredníctvom triednych učiteliek.
Pokojné a zdravím popretkávané vianočné sviatky prajeme všetkým Vám!

Akadémia Mateja Tótha v našej škole - HLASUJTE!

Milí rodičia a priatelia školy!
Radi by sme pre žiakov získali kvalitné voľnočasové aktivity pod vedením profesionálnych trénerov, ktoré sú prínosom pre ich zdravie. Všetkých preto prosíme o denné hlasovanie na stránke_https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/8244
Hlasujeme od 19.10.2020 do 19.12.2020.

Všetkým hlasujúcim vopred ĎAKUJEME!

Celoškolské stretnutie rodičov 2020

Milí rodičia!
Dňa 28.9.2020 ( pondelok ) sa od 17:00 hod. do 17:30 hod. uskutoční na školskom dvore celoškolské stretnutie rodičov. Jediným bodom programu budú voľby do rady školy z radov rodičov. V prípade nepriaznivého počasia sa voľby presunú na školskú chodbu, do ktorej sa bude vstupovať po jednom pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

Otvorenie školského roka 2020/2021 - 2.september 2020

Vážení rodičia!
Otvorenie školského roka 2020/2021 bude 2. septembra 2020_a bude odlišné od tých predchádzajúcich rokov. Nakoľko je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, každý žiak po vstupe do školy odchádza do svojej triedy, kde ho privíta triedna učiteľka a oznámi pokyny na ďalšie dni prvého školského týždňa. Žiakov privítame o 8:45 hod., pretože pán kaplán avízoval o 8:00 hod. omšu.
Na všetkých žiakov sa teší kolektív ZŠ Jamník 184 :)

Základné protiepidemiologické pravidlá k otvoreniu šk.roka 2020/2021

fazy 20203fazy 20202fazy 20201

Dochádzka žiakov do školy je od 2. septembra 2020 povinná a riadime sa zelenou fázou - prvá úroveň.
Na 1. stupni ZŠ je nosenie rúšok odporúčané.
Pri podozrení na ochorenie žiaka/zamestnanca prvý kontakt rodiča/zamestnanca (nie riaditeľ) je so všeobecným lekárom iba telefonicky!
Dodržiavať dezinfekciu rúk pri vstupe do školy a piktogramy.
Rodičia do školy nevstupujú! Výnimku tvoria zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka - iba jeden rodič vstupuje do školy.
Podozrenie na COVID - 19 - postup podľa oranžovej fázy.
Potvrdenie nákazy na COVID - 19 - postup podľa červenej fázy.

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Mikuláš 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 14 December 2020 12:20

Mikulas 2020 skola1Mikulas 2020 skola2Mikulas 2020 skola3Mikulas 2020 skola4Mikulas 2020 skola5Mikulas 2020 skola6Mikulas 2020 skola7Mikulas 2020 skola8Mikulas 2020 skola9Mikulas 2020 skola10Mikulas 2020 skola11Mikulas 2020 skola12

 
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 2020 PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 14 December 2020 12:12

kolko lasky 20201kolko lasky 20202kolko lasky 20203kolko lasky 20204kolko lasky 20205kolko lasky 20206
Autorkou projektu je jedna milá pani, ktorá v tomto roku zorganizovala už 3. ročník. Môžeme povedať, že my sme sa zapojili prvýkrát a úspešne. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prispeli maličkosťou, ale aj plnými krabicami. A nebolo vás málo. Spolu sme zozbierali a v škole pripravili 32 krabíc, ktoré sme 06. decembra 2020 zaniesli na zberné miesto, na Obecný úrad v Spišskom Hrhove. Prevzala ich pani starostka, ktorá za balíčky poďakovala v mene ľudí, pre ktorých to bude možno jediný darček, ktorý si pod stromčekom nájdu.
Zapísala koordinátorka primárnej prevencie

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok