Oznamy Základnej školy

DEŇ Zeme - 22. apríl

DEŇ Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla.

V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia

a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach.

Aj my žiaci 1.stupňa sme si tento deň pripomenuli a spríjemnili si ho rôznymi aktivitami.

Začali sme rannou piesňou o našej Zemi. Rozprávali sme sa s pani učiteľkami, aké dôležité je starať sa o našu prírodu,

naše okolie a neznečisťovať ho odpadkami. Preto sme sa rozhodli vyzbierať všetok odpad z našej krásnej obce a

vyseparovať odpadky. Najprv sme sa rozdelili do skupín podľa tried a z odpadkov vytvorili obrazce. Na záver sme

sa otestovali a vytvorili projekt, ako by sme pomohli našej Zemi.

zapísala: koordinátorka environmentálnej výchovy

IMG 8b02f27517b2c72a83c7fe5ec5277822 V 900Manager File SuffixManager File SuffixManager File SuffixIMG 9e3c008afaf316be5479fd9ab5768936 V 900Manager File SuffixIMG 387b4c7cc215b7186817fd58c030879d V 900

IMG 534280ac78bc87f6a98c7ab4698d4b99 V 900IMG c9f381a7cdf3d6ea7ca168617df5b980 V 900IMG d9b2f12ade964a32eac94b9d776c7396 V 900IMG 6cc0c1807cb341f8d42b8c157fbfdee9 V 900Manager File SuffixManager File SuffixManager File Suffix

Rodičovské združenie

POZVÁNKA


Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské združenie rodičov pri ZŠ Jamník

dňa 26. apríla 2022 (utorok) o 16:00 hod., ktoré sa uskutoční

v budove ZŠ, ohľadom školy v prírode. Po celoškolskom združení

prebehnú triedne pohovory.

Ďakujeme za Vašu účasť

Veľkonočné prázdniny

0001Manager_File_SuffixManager File Suffix.png

PYTAGORIÁDA - okresné kolo

Dňa 29. 3. 2022 sa konalo okresné kolo matematickej PYTAGORIÁDY žiakov 3. a 4. ročníka.

Z našej školy sa ho zúčastnili 4 žiaci zo 4.A, ktorí postúpili zo školského kola.

Najviac sa darilo žiakovi MAXIMILIÁNOVI ČUJOVI, ktorý obsadil nádherné 2. miesto.

Ostatní žiaci boli taktiež úspešnými riešiteľmi, za čo im srdečne BLAHOŽELÁME !!!

Adam Bendík (14. - 18. miesto)

Damián Balla (19. miesto)

Viktória Macejková (28. - 32. miesto)

Pytagoriádu riešilo až 90 žiakov z celého okresu.

zapísala: Mgr. Combová

Lyžiarsky výcvik 14. - 18. marec 2022

Konečne, hurá ....

.... po dvoch rokoch strávených iba v škole alebo doma sme mohli takto všetci spolu tráviť celý týždeň preč zo školy.

To bolo radosti, až nám v očkách "iskričky svietili", že sme sa nemuseli učiť a zábava na svahu to bola riadna.

Viacerí z nás už vedeli lyžovať, ale boli medzi nami aj takí, ktorí stáli prvýkrát na lyžiach vôbec.

Udržať rovnováhu a nespustiť sa rovno dolu kopcom. Ale každým dňom sme sa zlepšovali a zlepšovali.

Nebolo pochýb, že predsa sa to každý z nás naučí. Áno. V piatok sme to dali, aj v súťažiach.

Ďakujeme za pomoc a podporu našim p. učiteľkám, ktoré s nami celý týždeň boli.

IMG 9ee3f67f3bdcbe4c55bbf3325426234f V 900IMG 20bac4ba63d3dfdefbecc2016a1110bf V 900IMG 77e1410c5b68f16bdd3d2a0ea8600eb9 V 900IMG 160e56e587d70d86cb4e6938496ff3a5 V 900

IMG 267bec02eaf332e96338223dd82fe607 VIMG 37a7f440cb07091507fc9228b723e0f7 V 900IMG 6025b6dcf88dad82b53dce8ef1811754 V 900IMG 66065b791f3162f1f687f33b4f16b220 V 900

Riaditeľské voľno

Riaditeľstvo Základnej školy v Jamníku udeľuje dňa 28.3.2022 (pondelok) riaditeľské voľno.

V prevádzke nebude ani školský klub detí.

Žiaci sú v tento deň odhlásení z obeda.

V škole sa uvidíme v utorok 29.3.2022.

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Riaditeľstvo ZŠ, Jamník 184

v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon a v zmysle VZN obce Jamník oznamuje zákonným zástupcom /rodičom budúcich prvákov narodených od 1.9.2015 do 31.8.2016,že sa v našej škole uskutoční

Zápis žiakov do 1. ročníka

dňa 6. apríla 2022

na školský rok 2022/2023

Zápis do 1. ročníka trvá podľa školského zákona od 1. apríla do 30. apríla 2022. Je možné požiadať riaditeľstvo školy aj o zápis v inom termíne, týkajúce sa najmä žiakov z iných obcí alebo neúčasť zo zdravotných či iných dôvodov.

Zápis sa uskutoční v dopoludňajších hodinách. Dieťa absolvuje test školskej zrelosti s pedagógom ZŠ.V čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. budú individuálne konzultácie s rodičmi a zapísanými deťmi ohľadom zvládnutia testov za dodržiavania maximálnych hygienických opatrení.

Poplatok za učebnice, pracovné zošity a časopisy do 1. ročníka je 20.- eur. Na overenie osobných údajov je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

Bližšie informácie o zápise na tel. č. 053/4492 110 alebo mailom na zsjamnik@zsjamnik.sk

ZÁPISManager File Suffix.png

Všetky aktuálne oznamy školy                            Archív oznamov

Podujatia školy
Rodičovské združenie PDF Tlačiť E-mail
Streda, 20 Apríl 2022 21:13

POZVÁNKA


Vážení rodičia,

pozývame Vás na celoškolské združenie rodičov pri ZŠ Jamník

dňa 26. apríla 2022 (utorok) o 16:00 hod., ktoré sa uskutoční

v budove ZŠ, ohľadom školy v prírode. Po celoškolskom združení

prebehnú triedne pohovory.

Ďakujeme za Vašu účasť

 
Lyžiarsky výcvik 14. - 18. marec 2022 PDF Tlačiť E-mail
Utorok, 29 Marec 2022 21:20

Konečne, hurá ....

.... po dvoch rokoch strávených iba v škole alebo doma sme mohli takto všetci spolu tráviť celý týždeň preč zo školy.

To bolo radosti, až nám v očkách "iskričky svietili", že sme sa nemuseli učiť a zábava na svahu to bola riadna.

Viacerí z nás už vedeli lyžovať, ale boli medzi nami aj takí, ktorí stáli prvýkrát na lyžiach vôbec.

Udržať rovnováhu a nespustiť sa rovno dolu kopcom. Ale každým dňom sme sa zlepšovali a zlepšovali.

Nebolo pochýb, že predsa sa to každý z nás naučí. Áno. V piatok sme to dali, aj v súťažiach.

Ďakujeme za pomoc a podporu našim p. učiteľkám, ktoré s nami celý týždeň boli.

IMG 9ee3f67f3bdcbe4c55bbf3325426234f V 900IMG 20bac4ba63d3dfdefbecc2016a1110bf V 900IMG 77e1410c5b68f16bdd3d2a0ea8600eb9 V 900IMG 160e56e587d70d86cb4e6938496ff3a5 V 900

IMG 267bec02eaf332e96338223dd82fe607 VIMG 37a7f440cb07091507fc9228b723e0f7 V 900IMG 6025b6dcf88dad82b53dce8ef1811754 V 900IMG 66065b791f3162f1f687f33b4f16b220 V 900

 

Všetky aktuálne podujatia školy                            Archív podujatí

Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?