Domov Triedy 1. ročník
1.ročník PDF Tlačiť E-mail
1.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Kristína Šromeková

1. Zara Birnsteinová

2. Zachariáš Čuj

3. Nelly Farkašovská

4. Ľubomír Farkašovský

5. Matias Farkašovský

6. Tomáš Farkašovský

7. Sofia Kapalková

8. Branislav Kuchár

9. Michal Macala

10. Matias Olivka

11. Sára Pavliková

12. Tomáš Sagula

13. Peter Šmelko

14. Liam Uhrin

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL TSV ---- ----
UTOROK NBI/ETV MAT SJL HUV ---- ----
DTREDA SJL MAT SJL VYV VYV ----
ŠTVRTOK SJL ANK SJL MAT ---- ----
PIATOK SJL MAT SJL PVO TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?