Domov Triedy 4. ročník
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
4.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Jana Farkašovská

1. Šimon Drgonec

2. Nela Farkašovská

3. Matej Ferenčák

4. Jakub Greš

5. Adam Kučma

6. Ella Macalová

7. Nikolas Pavlik

8. Emma Proksová

9. Vanesa Schmidtová

10. Eliška Slebodníková

11. Juraj Širilla

ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL VLA

ANJ

----
UTOROK SJL MAT SJL HUV PDA ----
STREDA SJL ANJ INF NBI/ETV PVC VLA
ŠTVRTOK SJL MAT SJL VYV TSV ----
PIATOK MAT SJL ANJ TSV PDA ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?