Domov Triedy
Triedy v aktuálnom školskom roku
1.ročník PDF Tlačiť E-mail
1.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Zuzana Combová

1. Amália Antolíková

2. Janka Dubaiová

3. Filip Figľár

4. Dorota Grešová

5. Katarína Hýblová

6. Aneta Jančárová

7. Bianka Kačírová

8. Šimon Petruška

9. Timea Piškanderová

ROZVRH HODÍN - 1. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL HUV ---- ----
UTOROK SJL MAT PVO SJL TSV ----
DTREDA SJL NBI MAT SJL ---- ----
ŠTVRTOK SJL MAT SJL ANK ---- ----
PIATOK SJL MAT VYV VYV TSV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PVO - prvouka
ANK – komunikácia v anglickom jazyk
KSC - komunikácia v slovenskom jazyku
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova ( rímskokatolícka )
ETV - etická výchova
 
2. ročník PDF Tlačiť E-mail
2.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Miroslava Čuchranová

1. Zara Birnsteinová

2. Zachariáš Čuj

3. Nelly Farkašovská

4. Ľubomír Farkašovský

5. Matias Farkašovský

6. Tomáš Farkašovský

7. Sofia Kapalková

8. Branislav Kuchár

9. Michal Macala

10. Matias Olivka

11. Sára Pavliková

12. Tomáš Sagula

13. Peter Šmelko

14. Liam Uhrin

ROZVRH HODÍN - 2. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL PVO TSV ----
UTOROK SJL MAT ANK SJL ---- ----
STREDA SJL MAT SJL TSV NBI/ETV ----
ŠTVRTOK SJL MAT SJL VYV VYV ----
PIATOK SJL MAT PVO VYV HUV ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
ANK- komunikácia v anglickom jazyku
PVO- prvouka

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
ETV - etická výchova

 
3. ročník PDF Tlačiť E-mail
3.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Oľga Liptáková

1. Adam Antolík

2. Peter Bača

3. Alžbeta Ballová

4. Diana Dzuríková

5. Adam Kapalko

6. Ján Kavulič

7. Rafael Kavulič

8. Samuel Kšan

9. Rastislav Lopatka

10. Dominika Macejková

11. Adam Rumančík

12. Richard Zavadský

ROZVRH HODÍN - 3. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDELOK SJL MAT PDA ANJ SJL ----
UTOROK SJL MAT SJL VYV PVC ----
STREDA SJL MAT NBI VLA HUV ----
ŠTVRTOK SJL MAT SJL TSV ANJ ----
PIATOK SJL PDA TSV ANJ INF ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:
SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT – matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
INF - informatika
HUV – hudobná výchova
VYV – výtvarná výchova
TSV – telesná a športová výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova (rímskokatolícka)
PVC - pracovné vyučovanie
 
4. ročník PDF Tlačiť E-mail
4.A trieda, triedna učiteľka Mgr. Jana Farkašovská

1. Šimon Drgonec

2. Nela Farkašovská

3. Matej Ferenčák

4. Jakub Greš

5. Adam Kučma

6. Ella Macalová

7. Nikolas Pavlik

8. Emma Proksová

9. Vanesa Schmidtová

10. Eliška Slebodníková

11. Juraj Širilla

ROZVRH HODÍN - 4. ročník
Vyučovací deň/ vyuč. hodina 1. 2. 3. 4. 5 6.
PONDELOK SJL MAT SJL VLA

ANJ

----
UTOROK SJL MAT SJL HUV PDA ----
STREDA SJL ANJ INF NBI/ETV PVC VLA
ŠTVRTOK SJL MAT SJL VYV TSV ----
PIATOK MAT SJL ANJ TSV PDA ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

SJL – slovenský jazyk a literatúra
MAT
– matematika
PDA – prírodoveda
VLA – vlastiveda
PVC – pracovné vyučovanie
INF - informatika

HUV – hudobná výchova
VYV
– výtvarná výchova
TSV – telesná výchova
ANJ – anglický jazyk
NBI - náboženská výchova

 
Školský klub detí PDF Tlačiť E-mail
1. oddelenie - Zuzana Farkašovská

Amália Antolíková

Janka Dubaiová

Filip Figľár

Katarína Hýblová

Aneta Jančárová

Bianka Kačírová

Šimon Petruška

Zara Birnsteinová

Zachariáš Čuj

Nelly Farkašovská

Ľubomír Farkašovský

Matias Farkašovský

Tomáš Farkašovský

Sofia Kapalková

Branislav Kuchár

Michal Macala

Matias Olivka

Sára Pavliková

Tomáš Sagula

Peter Šmelko

Liam Uhrin

2. oddelenie - Ľuboslava Kaščáková

Adam Antolík

Peter Bača 

Alžbeta Ballová

Diana Dzuríková

Adam Kapalko

Ján Kavulič

Rafael Kavulič

Samuel Kšan

Rastislav Lopatka

Dominika Macejková

Richard Zavadský

Šimon Drgonec

Matej Ferenčák

Nela Farkašovská

Ella Macalová

Nikolas Pavlik

Eliška Slebodníková

Juraj Širilla

ROZVRH ČINNOSTÍ ŠKD
deň/činnosť Oddychová, relaxačná činnosť
11,25-12,20
Obed
Oddychová, relaxačná činnosť
Príprava na vyučovanie
Rekreačná
činnosť
pondelok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Spoločensko – vedná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

 

Pohybové hry, hry s pravidlami, kooperatívne hry

15,15-16,00

utorok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Pracovno-technická
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

 

Hry s náradím, pohybové hry

15,15-16,00

streda Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Prírodovedno-environmentálna
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

štvrtok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Esteticko-výchovná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, hudobno-pohybové hry, vychádzka

15,15-16,00

piatok Ľubovoľná činnosť žiakov, ktorí končia 4. vyuč. hod. 12,20 - 13,00
Telovýchovná, dopravná, zdravotná
13,00-14,30
Písanie domácich úloh
Didaktické hry
Čítanie
14,30-15,15

Pohybové hry, loptové hry, vychádzka

15,15-16,00

 
Reklamný prúžok

Prieskum

Páči sa Vám naša nová stránka?